top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight پرسه های عاشـــقانه

پرسه های عاشـــقانه


 

حرف اول

 

از شعله عشق هر كه افروخته نيست

با او سر سوزنی ، دلم دوخته نيست

گر سوخته دل نه ای ، ز ما دور كه ما

آتش به دلی زنيم ، كو سوخته نيست

آتش به دلی زنيم ، كو سوخته نيست
 

 

ادامه مطلب
نوشته شده در سه شنبه 7 بهمن 1398برچسب:,ساعت 14:1 توسط علی نيکنام| |

 

هيچ می دانی چرا چون موج در گريز از خويشتن پيوسته می كاهم؟

 

زان كه بر اين پرده تاريك ، ا ين خاموشی نزديك...

 

آنچه می خواهم نمی بينم و آنچه می بينم نمی خواهم.

شفيعی كدكنی

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در یک شنبه 6 دی 1394برچسب:,ساعت 16:22 توسط علی نيکنام| |