top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight خاطره

پرسه های عاشـــقانه

 

نوشته شده در سه شنبه 30 فروردين 1390برچسب:,ساعت 20:14 توسط علی نيکنام| |

 

نوشته شده در سه شنبه 30 فروردين 1390برچسب:,ساعت 19:36 توسط علی نيکنام| |

 

زمستان رفت اما بهارانی نمی بينم
بر اين تكرار در تكرار پايانی نمی بينم
چه بر ما رفته ای عمر ؟ ای ياقوت بی قيمت !!!
كه غير از مرگ گردنبند ارزانی نمی بينم
زمين از دلبران خاليست يا من چشم و دل سيرم ؟
كه می گردم ولی زلف پريشانی نمي بينم
خدايا عشق درمانی به غير از مرگ می خواهد
كه من می ميرم از اين درد و درمانی نمی بينم...

 

نوشته شده در سه شنبه 23 فروردين 1390برچسب:,