top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight بوی ياس

پرسه های عاشـــقانه

 

 بوی ياس با آدم حرف می زند .

خيلی حرفها را من فقط از بوی ياس شنيده ام .

گل ياس بو ندارد

آنچه از او می تراود ،

خاطره های معطر ،

خيالهای لطيف و پنهانی و پاك و خوب شاعری است .

شاعری كه هيچ كس او را نمی شناسد .

شاعری كه هم اكنون خود را

در عمق متروك محرابی مخفی كرده است.


دلگير نشو از آدمها...

نيش زدن طبيعتشونه!!

سالهاست که به هوای بارونی ميگن:

"خــــــراب".

 

 شش ماه به دوستت مهربونی میکنی ؛خوبی باهاش ،

هر کاری میگه میکنی که بفهمونی دوستش داری .…

دو روز که اعصاب نداری ؛

میگه : حالا شناختمت ... !!!

 

 

نوشته شده در پنج شنبه 29 فروردين 1391برچسب:,ساعت 15:53 توسط علی نيکنام| |

 

مهلت ما اندك است و عمر ما بسيار نيست

در چنين فرصت مرا با زندگی پيكار نيست

 سهم ما جز دامنی گل نيست از گلزار عمر

يار بسيار است ، اما مهلت ديدار نيست

آب و رنگ زندگی زيباست در قصر خيال

جلوه اين نقش جز بر پرده پندار نيست

كام دولت را ز آغوش سحر بايد گرفت

مرغ شب گويد كه بخت خفتگان بيدار نيست

با نسيم عشق ، باغ زندگی را تازه دار

ورنه كار روزگار كهنه جز تكرار نيست.

مهدی سهيلی


چه تلخ محاکمه میشوند پائیز و زمستان

که برای جان دادن به درخت جان میدهند

و چه ناعادلانه کمی آن طرفتر

همه چیز به اسم بهار تمام میشود...

 

 

 

نوشته شده در جمعه 18 فروردين 1391برچسب:,ساعت 14:40 توسط علی نيکنام| |

 

شب فرو می افتاد

به درون آمدم و پنجره ها را بستم

باد با شاخه در آويخته بود

من در اين خانه تنها ، تنها

غم عالم به دلم ريخته بود

ناگهان حس كردم

كه كسی آنجا بيرون در باغ

در پس پنجره ام می گريد...

 صبحگاهان شبنم می چكيد از گل سيب .


 پر پرواز ندارم اما دلی دارم و حسرت دُرناها.....

خوشا پرکشیدن ،

خوشا رهایی...

نوشته شده در یک شنبه 6 فروردين 1391برچسب:,ساعت 14:15 توسط علی نيکنام| |

Design By : Night Melody