top.window.moveTo(0,0); if (document.all) { top.window.resizeTo(screen.availWidth,screen.availHeight); } else if (document.layers||document.getElementById) { if (top.window.outerHeight

پرسه های عاشـــقانه

 

در هياهوی زندگی دريافتم...
چه دويدن هايی که فقط پاهايم را از من گرفت در حاليکه گويی ايستاده بودم !
چه غصه هايی که فقط به سپيدی مويم حاصل شد در حاليکه قصه کودکانه اى بيش نبود !
دريافتم کسی هست که اگر بخواهد ميشود و اگر نخواهد نمی شود !
به همين سادگی
 
 مرداب به رود گفت چه کردی که زلالی؟؟؟
رود جواب داد : گذشتم!!!

 

نوشته شده در پنج شنبه 8 اسفند 1392برچسب:,ساعت 14:58 توسط علی نيکنام| |

Design By : Night Melody